دکتر هو http://drwho50.mihanblog.com 2020-06-30T23:26:15+01:00 text/html 2015-09-26T16:18:08+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja ❤️❤️❤️❤️ http://drwho50.mihanblog.com/post/664 <p align="center"> <img width="1024" height="576" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 656px; height: 369px;" alt="" src="http://img11.deviantart.net/86f1/i/2014/334/6/4/the_impossible_girl___clara_oswald_by_lissvelaskes-d8876y4.jpg" collect_rid="1:497501932" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="497501932"></p><p align="center"><img width="1024" height="576" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 656px; height: 369px;" alt="" src="http://img06.deviantart.net/8420/i/2015/024/9/d/not_only_assistant_by_lissvelaskes-d8f6bcd.jpg" collect_rid="1:509218285" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="509218285"></p><p align="center"><img width="1024" height="576" class="dev-content-normal " style="top: 0px; width: 656px; height: 369px;" alt="Race The Dark by LissVelaskes" src="http://img11.deviantart.net/8bf9/i/2015/264/b/d/race_the_dark_by_lissvelaskes-d9adpql.jpg" collect_rid="1:561631629" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="561631629"></p><p align="center"><img width="1024" height="576" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 656px; height: 369px;" alt="" src="http://img10.deviantart.net/6389/i/2014/209/f/d/doctor_who___am_i_a_good_man_by_lissvelaskes-d7smexv.jpg" collect_rid="1:471338275" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="471338275"></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2015-09-26T16:14:47+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja ... http://drwho50.mihanblog.com/post/663 <p align="center"> <img width="717" height="475" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 656px; height: 435px;" alt="" src="http://orig07.deviantart.net/b0b2/f/2014/008/7/1/rose_tyler__the_bad_wolf_by_jedibronies-d71fjxx.png" collect_rid="1:425668533" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="425668533"></p><p align="center"><img width="717" height="479" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 656px; height: 438px;" alt="" src="http://orig05.deviantart.net/8c09/f/2014/008/4/7/martha_jones__the_girl_who_walked_the_earth_by_jedibronies-d71fomq.png" collect_rid="1:425674610" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="425674610"></p><p align="center"><img width="709" height="479" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 656px; height: 443px;" alt="" src="http://orig13.deviantart.net/78bb/f/2014/008/a/2/donna_noble__most_important_woman_in_all_creation_by_jedibronies-d71fp1y.png" collect_rid="1:425675158" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="425675158"></p><p align="center"><img width="717" height="479" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 656px; height: 438px;" alt="" src="http://orig15.deviantart.net/8782/f/2014/008/5/b/amy_pond__the_girl_who_waited_by_jedibronies-d71fpgu.png" collect_rid="1:425675694" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="425675694"></p><p align="center"><img width="691" height="479" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 656px; height: 455px;" alt="" src="http://orig10.deviantart.net/105f/f/2014/008/e/4/rory_williams__the_last_centurion_by_jedibronies-d71fpqo.png" collect_rid="1:425676048" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="425676048"></p><p align="center"><img width="1024" height="576" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 656px; height: 369px;" alt="" src="http://img12.deviantart.net/dd9c/i/2014/008/0/6/river_song__spoilers_by_jedibronies-d71fq0h.png" collect_rid="1:425676401" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="425676401"></p><p align="center"><img width="688" height="479" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 656px; height: 457px;" alt="" src="http://orig14.deviantart.net/5739/f/2014/008/5/1/clara_oswald__the_impossible_girl_by_jedibronies-d71fqcf.png" collect_rid="1:425676831" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="425676831"></p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2015-09-26T16:14:31+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja ... http://drwho50.mihanblog.com/post/662 <p align="center"> <img width="1131" height="707" class="dev-content-normal " style="top: 0px; width: 656px; height: 410px;" alt="The Universe doesn't agree - Wallpaper Pack by Ashqtara" src="http://pre08.deviantart.net/b049/th/pre/i/2012/124/3/7/the_universe_doesn__t_agree___wallpaper_pack_by_ashqtara-d4y3tmc.jpg" collect_rid="1:299150004" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="299150004"></p> text/html 2015-09-26T16:14:12+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja Donna http://drwho50.mihanblog.com/post/661 <p align="center"> <img width="788" height="1014" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 427px; height: 550px;" alt="" src="http://pre14.deviantart.net/7d47/th/pre/i/2012/345/e/7/the_most_important_woman_by_iamsamm1222-d4w78pd.jpg" collect_rid="1:295950289" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="295950289"></p> text/html 2015-09-26T16:12:28+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja ... http://drwho50.mihanblog.com/post/660 <p align="center"> <img width="600" height="337" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 600px; height: 337px;" alt="" src="http://orig14.deviantart.net/558c/f/2013/332/3/8/amelia_pond_by_ketzlin-d6vz89u.jpg" collect_rid="1:416508834" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="416508834"></p> text/html 2015-09-26T16:11:14+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja ???? http://drwho50.mihanblog.com/post/659 <p align="center"> <img width="894" height="894" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 550px; height: 550px;" alt="" src="http://pre12.deviantart.net/a95d/th/pre/i/2013/260/4/3/who_ate_my_cookies___by_ketzlin-d6mqi2l.jpg" collect_rid="1:400985085" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="400985085"></p> text/html 2015-09-26T16:09:14+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja 9,10 http://drwho50.mihanblog.com/post/657 <p align="center"> <img width="774" height="1032" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 413px; height: 550px;" alt="" src="http://pre01.deviantart.net/1632/th/pre/i/2011/234/4/2/the_ninth_doctor_by_insecondsflat-d47ix3i.png" collect_rid="1:254504718" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="254504718"></p><p align="center"><img width="774" height="1032" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 413px; height: 550px;" alt="" src="http://pre11.deviantart.net/0c5e/th/pre/i/2011/233/5/6/the_tenth_doctor_by_insecondsflat-d47f4jr.png" collect_rid="1:254327751" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="254327751"></p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2015-09-26T16:05:38+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja ... http://drwho50.mihanblog.com/post/656 <p><img width="1049" height="701" class="dev-content-normal " style="top: 0px; width: 656px; height: 438px;" alt="TARDIS wallpaper by alayna-nicole" src="http://orig01.deviantart.net/d3ed/f/2012/106/6/1/tardis_wallpaper_by_alayna_nicole-d4wevr3.png" collect_rid="1:296306751" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="296306751"></p><p><img width="1048" height="699" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 656px; height: 438px;" alt="" src="http://orig15.deviantart.net/7164/f/2012/111/e/2/tardis_wallpaper_3_by_alayna_nicole-d4x3v4u.png" collect_rid="1:297472350" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="297472350"></p><p><img width="1048" height="705" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 656px; height: 441px;" alt="" src="http://orig02.deviantart.net/6cbf/f/2012/107/a/e/tardis_wallpaper_2_by_alayna_nicole-d4wjqf5.png" collect_rid="1:296533121" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="296533121"></p><p>&nbsp;</p> text/html 2015-09-26T16:04:09+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja ... http://drwho50.mihanblog.com/post/655 <p align="center"><img width="900" height="600" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 656px; height: 437px;" alt="" src="http://img13.deviantart.net/580a/i/2010/344/f/2/dw__companions_by_sharded-d34kwyy.jpg" collect_rid="1:189092842" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="189092842"><div align="left">&nbsp;</div></p> text/html 2015-09-26T16:01:39+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja Trust me http://drwho50.mihanblog.com/post/654 <p align="center"> <img width="775" height="1031" class="dev-content-normal " style="top: 0px; width: 413px; height: 550px;" alt="Trust Me, I'm Nine t-shirt by Lantis-Erin" src="http://pre04.deviantart.net/228a/th/pre/i/2012/173/a/1/trust_me__i__m_nine_t_shirt_by_lantis_erin-d54gtul.jpg" collect_rid="1:309834525" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="309834525"></p><p align="center"><img width="775" height="1031" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 413px; height: 550px;" alt="" src="http://pre02.deviantart.net/a226/th/pre/i/2012/161/6/7/trust_me__i__m_ten___t_shirt_design_by_lantis_erin-d52yu6x.jpg" collect_rid="1:307315545" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="307315545"></p><p align="center"><img width="775" height="1031" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 413px; height: 550px;" alt="" src="http://pre05.deviantart.net/be3f/th/pre/i/2012/173/9/9/trust_me__i__m_eleven_t_shirt_by_lantis_erin-d54guhq.jpg" collect_rid="1:309835358" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="309835358"></p><p align="center"><img width="775" height="1031" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 413px; height: 550px;" alt="" src="http://pre06.deviantart.net/9531/th/pre/i/2012/184/a/c/it__s_gonna_be_fantastic____doctor_who_t_shirt_by_lantis_erin-d55vxg7.jpg" collect_rid="1:312218647" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="312218647"></p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2015-09-26T16:01:04+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja ... http://drwho50.mihanblog.com/post/653 <img width="500" height="585" class="dev-content-normal " style="top: 0px; width: 470px; height: 550px;" alt="Father's Day by keerabella" src="http://orig15.deviantart.net/e60e/f/2012/133/b/6/father_s_day_by_keerabella-d4y6va8.png" collect_rid="1:299292128" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="299292128"> text/html 2015-09-26T16:00:42+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja 10,11 http://drwho50.mihanblog.com/post/652 <p align="center"> <img width="400" height="538" class="dev-content-normal " alt="Tenth Doctor by KierstenOlsen" src="http://img03.deviantart.net/d70c/i/2012/130/c/b/doctor_who_by_kierstenolsen-d4ykklz.png" collect_rid="1:299931479" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="299931479"></p><p align="center"><img width="400" height="533" class="dev-content-normal " style="top: 0px; width: 400px; height: 533px;" alt="Eleventh Doctor by KierstenOlsen" src="http://img15.deviantart.net/09e7/i/2015/115/1/1/eleventh_doctor_by_kierstenolsen-d510fm7.png" collect_rid="1:304030735" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="304030735"></p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2015-09-26T15:59:00+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja ... http://drwho50.mihanblog.com/post/650 <img width="1049" height="701" class="dev-content-normal " style="top: 0px; width: 656px; height: 438px;" alt="TARDIS wallpaper by alayna-nicole" src="http://orig01.deviantart.net/d3ed/f/2012/106/6/1/tardis_wallpaper_by_alayna_nicole-d4wevr3.png" collect_rid="1:296306751" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="296306751"> text/html 2015-09-26T15:50:56+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja ... http://drwho50.mihanblog.com/post/648 <p align="center"> <img width="755" height="1058" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 392px; height: 550px;" alt="" src="http://pre02.deviantart.net/cbea/th/pre/i/2014/191/4/d/doctor_who_poster_by_diam0nt-d7q1nck.jpg" collect_rid="1:467010164" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="467010164"></p> text/html 2015-09-26T15:49:19+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja http://drwho50.mihanblog.com/post/647 <p align="center"> <img width="900" height="563" class="dev-content-normal " style="top: 0px; width: 656px; height: 410px;" alt="Doctor Who Series 5 Wallpaper by slashuptheband" src="http://img10.deviantart.net/f369/i/2010/184/1/f/doctor_who_series_5_wallpaper_by_slashuptheband.jpg" collect_rid="1:169962283" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="169962283"></p> text/html 2015-09-26T15:46:47+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja ... http://drwho50.mihanblog.com/post/646 <p align="center"> <img width="647" height="1000" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 356px; height: 550px;" alt="" src="http://orig04.deviantart.net/b57c/f/2012/291/b/a/art_dalek__exterminate_by_sararichard-d5i8lo9.jpg" collect_rid="1:332965305" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="332965305"></p><p align="center"><img width="600" height="926" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 356px; height: 550px;" alt="" src="http://img03.deviantart.net/e19e/i/2012/362/9/f/the_doctor__s_cloud_by_sararichard-d5ph3d2.jpg" collect_rid="1:345118790" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="345118790"></p><p align="center"><img width="719" height="1111" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 356px; height: 550px;" alt="" src="http://pre05.deviantart.net/63fb/th/pre/i/2014/003/d/c/the_last_good_time_by_sararichard-d70pc4e.jpg" collect_rid="1:424445342" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="424445342"></p><p align="center"><img width="600" height="929" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 355px; height: 550px;" alt="" src="http://img03.deviantart.net/c98b/i/2013/001/5/3/timey_wimey_tea_time_by_sararichard-d5q1squ.jpg" collect_rid="1:346084806" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="346084806"></p> text/html 2015-09-26T15:45:25+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja OOD http://drwho50.mihanblog.com/post/645 <p align="center"> <img width="600" height="929" class="dev-content-normal " style="top: 0px; width: 355px; height: 550px;" alt="Bohemian Rhaps-OOD-y by SaraRichard" src="http://img01.deviantart.net/7b94/i/2015/114/8/3/bohemian_rhaps_ood_y_by_sararichard-d5i8mq3.jpg" collect_rid="1:332966667" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="332966667"></p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2015-03-28T10:30:48+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja 900 http://drwho50.mihanblog.com/post/644 <p align="center"> <img width="400" height="744" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 284px; height: 528px;" alt="" src="http://fc02.deviantart.net/fs70/i/2013/280/a/a/900_years_by_the_longfall_of_1979-d6h8uey.jpg" collect_rid="1:391763194" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="391763194"></p> text/html 2015-03-28T10:29:55+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja !!! http://drwho50.mihanblog.com/post/643 <p align="center"><img width="600" height="780" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 406px; height: 528px;" alt="" src="http://fc04.deviantart.net/fs70/f/2013/150/c/9/tardis_by_playswithscissors05-d6770ln.jpg" collect_rid="1:374881739" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="374881739"><div align="left">&nbsp;</div></p> text/html 2015-03-28T10:24:39+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja ... http://drwho50.mihanblog.com/post/642 <p align="center"> <img width="50" height="50" class="dev-content-normal" style="top: 75px; width: 50px; height: 50px; position: relative;" alt="Dancing Dalek by CookiemagiK" src="http://fc04.deviantart.net/fs71/f/2013/093/5/5/dancing_dalek_by_cookiemagik-d60adk7.gif" collect_rid="1:363281191" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="363281191"></p> text/html 2015-03-28T10:23:36+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja exterminate ... http://drwho50.mihanblog.com/post/641 <p align="center"> <img width="294" height="328" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 294px; height: 328px;" alt="dalek by lordmitz" src="http://fc06.deviantart.net/fs7/i/2005/236/9/5/dalek_by_lordmitz.jpg" collect_rid="1:22115737" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" data-embed-id="22115737"></p> text/html 2015-03-25T06:38:41+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja tardis http://drwho50.mihanblog.com/post/640 <p align="center"><img width="500" height="616" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 429px; height: 528px;" alt="Water color tardis by milkiestars" src="http://fc09.deviantart.net/fs71/f/2011/234/b/0/water_color_tardis_by_milkiestars-d47gog0.gif" data-embed-format="thumb" data-embed-type="deviation" data-embed-id="254400192" collect_rid="1:254400192"><div align="left">&nbsp;</div></p> text/html 2015-03-25T06:37:50+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja pond http://drwho50.mihanblog.com/post/639 <p align="center"> <img width="900" height="783" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 607px; height: 528px;" alt="" src="http://fc00.deviantart.net/fs71/i/2011/200/9/8/the_girl_who_waited_by_danielrocket999-d40yrma.png" data-embed-format="thumb" data-embed-type="deviation" data-embed-id="243486802" collect_rid="1:243486802"></p> text/html 2015-03-25T06:37:05+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja ... http://drwho50.mihanblog.com/post/638 <img width="900" height="396" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 656px; height: 289px;" alt="" src="http://fc01.deviantart.net/fs70/i/2011/191/6/f/come_along_pond___and_rory_by_spuds_n_stuff-d3lkscd.jpg" data-embed-format="thumb" data-embed-type="deviation" data-embed-id="217640317" collect_rid="1:217640317"> text/html 2015-01-15T08:38:55+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja ... http://drwho50.mihanblog.com/post/635 <p align="center"> <img width="900" height="886" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 507px; height: 499px;" alt="Nerd Love: Doctor Who by renton1313" src="http://fc03.deviantart.net/fs70/i/2010/158/6/5/Nerd_Love__Doctor_Who_by_renton1313.jpg" data-embed-id="166787699" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" collect_rid="1:166787699"></p> text/html 2015-01-15T08:37:25+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja tardis ... http://drwho50.mihanblog.com/post/634 <p align="center"> <img width="600" height="720" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 416px; height: 499px;" alt="" src="http://fc07.deviantart.net/fs30/i/2008/169/5/4/The_TARDIS_by_sallangel.jpg" data-embed-id="88955716" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" collect_rid="1:88955716"></p> text/html 2015-01-15T08:35:22+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja 11 http://drwho50.mihanblog.com/post/633 <p align="center"> <img width="600" height="800" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 374px; height: 499px;" alt="" src="http://fc03.deviantart.net/fs70/f/2010/054/8/d/The_Eleventh_Doctor_segment_by_DoctorRy.jpg" data-embed-id="155155475" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" collect_rid="1:155155475"></p> text/html 2015-01-12T16:34:21+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja river ... http://drwho50.mihanblog.com/post/631 <p align="center"> <img width="702" height="224" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 656px; height: 209px;" alt="" src="http://fc07.deviantart.net/fs71/f/2011/091/c/6/the_doctor_and_river_by_razerblade_10-d3cz4km.png" data-embed-id="203192806" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" collect_rid="1:203192806"></p><p align="center"><img width="700" height="200" class="dev-content-normal" style="top: 7px; width: 656px; height: 187px; position: relative;" alt="The Doctor And River Banner by razerblade-10" src="http://fc09.deviantart.net/fs71/f/2011/058/0/9/the_doctor_and_river_banner_by_razerblade_10-d3aiqae.png" data-embed-id="199068566" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" collect_rid="1:199068566"></p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2015-01-10T16:30:04+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja 11th ... http://drwho50.mihanblog.com/post/627 <p align="center"><img width="500" height="600" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 416px; height: 499px;" alt="" src="http://fc03.deviantart.net/fs70/f/2011/129/5/3/the_eleventh_doctor_by_razerblade_10-d3fywsx.png" data-embed-id="208221585" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" collect_rid="1:208221585"><div align="left">&nbsp;</div><p></p> text/html 2015-01-08T16:29:01+01:00 drwho50.mihanblog.com ninja exterminate ... http://drwho50.mihanblog.com/post/625 <p align="center"> <img width="752" height="1063" class="dev-content-normal" style="top: 0px; width: 353px; height: 499px;" alt="" src="http://th04.deviantart.net/fs71/PRE/f/2011/132/4/a/dalex_t_shirt_by_applescruffgirl-d3g5kus.png" data-embed-id="208532692" data-embed-type="deviation" data-embed-format="thumb" collect_rid="1:208532692"></p>